Artist

Patti Smith

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Photo

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Photo

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Photo

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Patti Smith, Mountain Stage 2018

Photo

Patti Smith, Mountain Stage 2018